Zakup samochodu - na co zwrócić uwagę? Dlaczego warto skorzystać z doradztwa samochodowego?

Zakup samochodu - na co zwrócić uwagę? Dlaczego warto skorzystać z doradztwa samochodowego?

Kiedy prowadzimy działalność gospodarczą szybko możemy się przekonać, jak niezbędne jest posiadanie samochodu. Kiedy nasza praca wymaga wielu podróży, własny pojazd umożliwia łatwe i wygodne przemieszczanie się oraz wykonywanie obowiązków służbowych. Dlatego też wielu przedsiębiorców decyduje się na zakup samochodu firmowego, zamiast korzystać z samochodu prywatnego i rozliczać związane z tym koszty na podstawie kilometrówki. W ten sposób wydatki na eksploatację zaliczają się do kosztów uzyskania przychodu, a sam zakup pojazdu rozliczyć można jako raty leasingowe albo na zasadach amortyzacji przy zakupie pojazdu o wartości powyżej 10.000,00 PLN netto (nie jednorazowo, ale stopniowo, aż cała wartość netto zakupu zostanie rozliczona).

Jeśli przedsiębiorca nie chce wydawać jednorazowo zbyt dużej kwoty pieniędzy, może sfinansować zakup na dwa sposoby – wziąć kredyt lub leasing. W podjęciu tej kluczowej decyzji pomoże profesjonalne doradztwo samochodowe.

Na czym polega różnica?

Jeśli zdecydujemy się na kredyt, bank zobowiązuje się przekazać nam określoną kwotę pieniędzy finansując w ten sposób zakup pojazdu, a my deklarujemy, że kwotę tę zwrócimy w określonym terminie wraz z odsetkami zgodnie z ustalonym harmonogramem spłat. Niekiedy bank jako kredytodawca wymaga od nas określonego wkładu własnego, a czasami staje się współwłaścielem zakupionego samochodu. Sam pojazd zazwyczaj staje się zabezpieczeniem udzielonego kredytu/ pożyczki. 

W przypadku zastosowania leasingu, forma finansowania wygląda nieco inaczej. Wkład własny zwany czynszem inicjalnym determinowany jest od wartości pojazdu oraz okresu prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej. Wiele firm leasingowych wobec podmiotów nowopowstałych (tzw. start-upy) stosuje zaostrzone warunki, np. określając czynsz inicjalny na poziomie 25% i/lub ustalając maksymalny okres leasingu na np. 5 lat. W ramach umowy leasingu firma leasingowa po prostu kupuje pojazd i przekazuje prawo do korzystania z tego pojazdu drugiej stronie (leasingobiorcy), a w zamian pobiera czynsz w ustalonej miesięcznej kwocie (rata leasingowa). Okres trwania umowy leasingu strony uzgadniają w treści umowy leasingowej.

Doradztwo samochodowe z pierwszej ręki

Tutaj pojawia się pytanie: która z tych opcji jest zatem bardziej opłacalna? 

Okazuje się jednak, że obie opcje mają swoje wady i zalety. 

Skorzystanie z leasingu wiąże się z mniejszymi formalnościami (wystarczy wpis do CEIDG/ KRS, NIP, REGON, zeznanie podatkowe PIT/ CIT za ubiegły rok podatkowy). W przypadku kredytu bank każdorazowo sprawdza zdolność kredytową wnioskodawcy, co powoduje istotny wzrost liczby potrzebnych dokumentów i wydłuża cały proces. Leasing wymaga początkowego wkładu własnego (tzw. czynsz inicjalny) na ustalonym poziomie – elastyczny zakres zawierający się pomiędzy 1% (minimum) a 45% (maksimum), co pozwala wynegocjować u leasingodawcy lepsze warunki, jak np. niska kwota wykupu (1%), niższą roczną opłatę administracyjną, korzystne składki ubezpieczeniowe. Rata leasingowa netto stanowi w całości koszt uzyskania przychodu, zaś wartość podatku VAT co do zasady odliczamy w 50% (tzw. wykorzystanie do celów służbowych i prywatnych bez obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu).  

Natomiast kredyt daje nam więcej swobody w kwestii rat kredytu, możemy go spłacać według ustalonego harmonogramu spłat, ale równie dobrze możemy go spłacić wcześniej. Po spłaceniu kredytu stajemy się właścicielami zakupionego pojazdu (w przypadku umowy leasingu leasingodawca jest właścicielem do dnia sprzedaży pojazdu leasingobiorcy). W przypadku kredytu odliczamy w całości jedynie odsetki jako koszty stanowiące koszty uzyskania przychodu, zaś rata kredytu w części kapitałowej nie jest i nie może być zaliczana do kosztów stanowiących koszty uzyskania przychodu.  

W chwili, gdy pojazd stanie się naszą własnością może zostać w całości wrzucony w koszty przedsiębiorstwa (dla pojazdów o wartości rynkowej poniżej 10.000,00 PLN netto) bądź wprowadzony do ewidencji środków trwałych i amortyzowany do momentu całkowitej amortyzacji (dla pojazdów o wartości rynkowej powyżej 10.000,00 PLN netto). Zawsze jednak możemy pojazd sprzedać i kupić w jego miejsce inny, nowy pojazd.

To oczywiście tylko kilka kwestii, które należy rozważyć podczas zakupu nowego samochodu. Model finansowania dobrze jest rozważyć ze specjalistą, który potrafi nam najlepiej doradzić, co w naszym konkretnym przypadku będzie najlepszym rozwiązaniem. Zazwyczaj w takiej ofercie jest także doradztwo w zakresie doboru leasingodawcy czy banku kredytującego, wyboru typu ubezpieczenia, zatem mamy 100% pewność, że otrzymujemy kompleksową usługę w jednym miejscu.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *