Pełna księgowość - co to jest i kto ją musi prowadzić?

Pełna księgowość - co to jest i kto ją musi prowadzić?

W zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa, mamy do wyboru możliwość prowadzenia księgowości uproszczonej lub pełnej księgowości. Ta pierwsza zakłada rozliczanie przychodów i kosztów w sposób uproszczony, tzn. księgowane są zdarzenia gospodarcze jako przychody z jednej strony oraz koszty z drugiej strony bez specyfikacji zespołu kont. Dotyczy to KPiR [Książka Przychodów i Rozchodów], Karty Podatkowej lub Ryczałtu. Łatwość zaksięgowania przychodów i kosztów powoduje, że przedsiębiorcy bardzo szybko znają stan swojego przedsiębiorstwa w danym okresie sprawozdawczym. Jednakże w pewnych okolicznościach przedsiębiorcy zmuszeni są prowadzić księgowość w formie pełnej księgowości z uwagi na stosowne przepisy w zakresie rachunkowości.

Kto i kiedy zatem musi prowadzić pełną księgowość?

Co to jest pełna księgowość?

Jest to najbardziej skomplikowana forma ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, ale w sposób przejrzysty przedstawia ona stan finansowy przedsiębiorstwa. W przeciwieństwie do uproszczonej księgowości, każde zdarzenie gospodarcze musi zostać odpowiednio zaewidencjonowane. Ta szczegółowość podyktowana jest faktem, że zgodnie z zasadą transparentności i rzetelności każde zdarzenie gospodarcze zostaje przypisane do określonego zespołu kont, co umożliwia następnie w sposób dogłębny ustalić strukturę aktywów i pasywów, aby prawidłowo zarządzać przedsiębiorstwem, tj. podejmować najbardziej racjonalne decyzje gospodarcze.

Pełna księgowość zapewnia zatem przejrzysty obraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, z którego korzystają przede wszystkim osoby zasiadające w organach zarządzających przedsiębiorstwem (członkowie zarządu, dyrektorzy, członkowie rady nadzorczej), ale również organa skarbowe. Ponadto z dobrodziejstwa dokładnej i rzetelnej ewidencji księgowej korzystają również, a może przede wszystkim, wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, akcjonariusze spółki akcyjnej czy też przedsiębiorca, który z uwagi na bardzo wysokie przychody musi prowadzić ewidencję zdarzeń gospodarczych w formie pełnej księgowości. Dlatego przepisy prawa rachunkowego precyzyjnie regulują, kto musi prowadzić pełną księgowość, nie tylko na podstawie limitu kwotowego, ale i charakteru czy formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności gospodarczej.

Dla kogo dedykowana jest pełna księgowość?

Pełna księgowość dedykowana jest przede wszystkim dla tych wszystkich przedsiębiorców, którym zależy na lepszym i sprawniejszym zarządzaniu swoją firmą (swoim przedsiębiorstwem). Księgowość uproszczona charakteryzuje się ograniczonymi danymi spisywanymi w tzw. pełnych księgach, co potrafi bardzo utrudnić sprawne podejmowanie najtrafniejszych decyzji gospodarczych czy finansowych. Niezależnie od wielkości firmy, warto postawić właśnie na to rozwiązanie i przekonać się, jak wielkim jest udogodnieniem.

Pełna księgowość jest obowiązkowa w następujących przypadkach:

  • w odniesieniu do spółek handlowych (spółka z o.o., spółka akcyjna);
  • podmiotów działających w dużej mierze dzięki subwencjom lub dotacjom, choć nie wyłącznie;
  • jednostek organizacyjnych funkcjonujących w oparciu o przepisy prawa bankowego, prawa ubezpieczeniowego, prawa obrotu papierami wartościowymi, funduszy powierniczych, funduszy inwestycyjnych itp.

Jednak to tylko kilka przykładów, lista bowiem jest bardziej szczegółowa.

Jeśli zastanawiasz się nad tym, czy powinieneś/powinnaś zainwestować w prowadzenie pełnej księgowości, odpowiedź brzmi – zdecydowanie TAK. Prawdopodobnie chcesz przez to ulepszyć swoje działania, usprawnić procesy biznesowe i właśnie to możesz osiągnąć dzięki pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych. Nawet, jeśli nie obracasz wielkimi kwotami, ale chcesz racjonalnie zarządzać swoim przedsiębiorstwem, będziesz w pełni zadowolony/zadowolona z tej decyzji.

Leave a reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *